تئاتر و سینما و موسیقی

انسان شناسی تئاتر

 کتاب فرهنگ انسان‌شناسی تئاتر مجموعه‌ای از آموزه‌های بازیگری است. نویسندگان آن در این پژوهش زوایای پیدا و پنهان بازیگری را از دریچه دو جهان و تمدن متفاوت شرق و غرب بررسی می‌کنند. این دو نویسنده در این اثر با دلایل و براهینی که ارایه می‌دهند، بازیگر هنرمند را از بازیگر صنعتگر جدا می‌کنند.

اشتراک در RSS - تئاتر و سینما و موسیقی