مشاوره ی غیردرسی

تفکر انتقادی

تفکر انتقادی

تفکر انتقادی و بحرانی مطلب یا مسئله را با ذهن باز مطالعه می‌کند.این روند با بیانی از مطلبی که قرار است مطالعه شود آغاز می‌گردد و با کشف نامحدود و در نظر گرفتن احتمالات ممکن ادامه می‌یابد و به الگویی برای درک بر اساس یک گواه منجر می‌گردد.انگیزه‌های مختلف و تعصب‌ها هم برای یادگیرندگان و هم برای افراد ماهر مورد مقایسه قرار می‌گیرند و اساس قضاوت را تشکیل می‌دهند.

 

افزایش اعتماد به نفس

 آنقدر وانمود کنید تا به دستش بیاورید.

اگر شما در وضعیتی قرار بگیرید که احساس کردید اعتماد به نفستان کم شده، وانمود کنید که اعتماد به نفس بالایی دارید. مطمئن باشید که اثر می‌کند. در آن لحظه فکر کنید یک فرد با اعتماد به نفس و محکم هستید. سعی کنید ظاهرتان را هم کنترل کنید. بهتر است برای اینکه بتوانید سریع این کار را انجام دهید یک فرد با اعتماد به نفس را در ذهن تجسم کنید.

اشتراک در RSS - مشاوره ی غیردرسی