دانشگاه تهران (هنرهای زیبا)

 

دانشگاه تهران                   University of Tehran

 

 

 

سایت دانشگاه: http://ut.ac.ir

پردیس هنرهای زیبا

نشانی: خیابان انقلاب، پردیس مرکزی دانشگاه

● مرکز تلفن: 61111

عنوان

شماره مستقیم

شماره داخلی

دورنگار

دفتر ریاست

66462134

2496

66962591

معاون اداری  و مالی

66418788

2497

 

معاون پژوهشی

66418899

2809

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

66402244

2387- 2287

 

سرپرست امور دانشجویی

66490141

2713

 

روابط عمومی

66955625

2881-2456

 

دبیرخانه

66955625

2881-2456

66461504

حسابداری

66418811

3247

 

امور عمومی

66955625

 

 

مرکز انفرماتیک

66955629

2457

 

کتابخانه

66499680

3246-2755

 

دفتر تشکلها و نهادها

66490141

2713

 

دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

66414967

2983

 

انتظامات

 

2885-2886

 

نگارخانه تهران

66410959

2495

 

کتابخانه

66499680

3246-2755

 

دفتر نشریه

66415282

3296

 

بسیج دانشجویی

66406295

2494

 

انجمن اسلامی

66418429

2878

 

دانشکده معماری

66409696

2534

 

دانشکده شهرسازی

66414841

2534

 

دانشکده هنرهای تجسمی

66962593

2733

 

گروه نقاشی و مجسمه سازی

66419571

2884

 

گروه ارتباط  تصویری و عکاسی

66955630

2451

 

گروه طراحی صنعتی

66415867

2754

 

گروه هنرهای نمایشی

66419646

3470-2751

 

گروه موسیقی

66412920

 

 

گروه مطالعات عالی هنر

 

2981

 
 
 

تاریخچه

افتخارات عظیم و باشکوه تاریخ تمدن و فرهنگ ایران زمین، بیانگر وجود مراکز دانش، معارف ، مطالعه و تحقیق در انواع علوم بوده است.مراکز برجسته علمی همچون مدرسه نصیبین و دانشگاه جندی شاپور در ایالت خوزستان که در سال پانصد و سی میلادی به فرمان خسرو انوشیروان تاسیس یافت و تا زمان عباسیان دوام داشت ، دلیلی براین مدعاست.همچنین دانشمندان دوره اسلامی همچون:ابن سینا، زکریای رازی،ابوریحان بیرونی و...در ارتقای تفکر و تعالی مدارج سیر و سلوک جامعه بشری در سطح جهان شناخته شده هستند.از دوران صفویه انتقال اصول علوم و معارف جدید از اروپا آغاز شد،تا اینکه اولین مدرسه جدید در سال 1212 در ارومیه آغاز به کار کرد.  .

اندیشه ایجاد مرکزی برای آموزش عالی در ایران و به تعبیر دیگر دانشگاه ، نخستین بار با تاسیس دارالفنون درسال 1230 ه.ش. با رشته های مهندسی، داروسازی،طب و جراحی،توپخانه ،پیاده نظام ، سواره نظام و معدن شناسی به  همت میرزاتقی خان امیرکبیر عملی گردید. دارالفنون گرچه توسعه  نیافت اما تجربه مغتنمی پیش روی کسانی که در آرزوی آشنایی ایرانیان  با دانش های جدید وپیشرفت های اروپائیان در صنعت ، اقتصاد، سیاست  و... بوده اند، قرار داد. با عطف به این تجربه درسال  1307 ه.ش دکتر محمود حسابی پیشنهادراه اندازی مرکزی جامع همه  یا اغلب دانش ها را با وزیر وقت فرهنگ ، دکترعلی اصغر حکمت ، در میان نهاد.

 در بهمن ماه سال 1312 شمسی، جلسه هیات دولت وقت تشکیل و در آن در زمینه آبادی تهران و زیبایی و شکوه ابینه، عمارات و کاخهای زیبای آن سخن به میان آمد. مرحوم فروغی که در آن روز ریاست وزراء را برعهد داشت از یک سو و دیگروزیران از سوی دیگر زبان به تحسین و تمجید شهر گشودند و برخی از آنان برای جلب رضایت شاه در این مقال، عنان از کف بدادنداما دراین میان مرحوم علی اصغرحکمت ، کفیل وزارت معارف،  بی آنکه پیشرفتهای پایتخت را نادیده انگارد با لحنی محتاطانه چنین گفت:«البته که در آبادی و عظمت پایتخت شکی نیست » ولی تنهانقص آشکار آن اینست که «انیورسته»ندارد و حیف است که در این شهر نوین ازاین حیث از دیگر بلاد بزرگ عالم، واپس ماند». این سخنان ارزشمند تاثیر خودرا بر جای نهاد و بی درنگ مقبول همگان افتاد. از این رو آنان با تخصیص بودجه اولیه ای به میزان 250000 تومان به وزارت معارف اجازه دادند تا زمین مناسبی برای تاسیس دانشگاه بیابد و ساختمان آنرا در اسرع وقت پدید آورد. علی اصغر حکمت بی درنگ دست به کار شد و جستجو برای مکان یابی مناسب دانشگاه را با کمک و مشاوره آندره گدار، معمار چیره دست فرانسوی که در آن روزگار به عنوان مهندس در خدمت وزارت معارف بود آغازکرد. آنان پس از جستجوی بسیار در میان ابنیه، باغها و زمینهای فراوان آنروز اطراف تهران باغ جلالیه را برای احداث دانشگاه برگزیدند. در همین حال بر خلاف امروز که یافتن زمین مناسب در شهر تهران برای ایجاد دانشگاهی عظیم تقریباً ناممکن است، در آن روزها زمینهای فراوانی وجود داشت که صاحبان آنها نه تنها در فروش آنها امساکی نداشتند بلکه برای واگذاری به چنین مؤسساتی که مسلماً سود کلانی هم بدنبال داشت، سر و دست می شکستند. از همین رو بود که گروهی از مالکین اراضی بهجت آبادباسوء استفاده هایی نظر وزیر مالیه وقت را جلب کرده بودند که زمینهای آنهارا برای تاسیس دانشگاه خریداری نماید. در حالی که به نظر موسیو گدار عرصه آن زمینها تنگ و موقعیت آنها سیل گیر بود و برای تاسیس دانشگاه به هیچ روی مناسب نبود. با این همه مرحوم داور رجحان در جلسه هیات دولت به سختی برخرید اراضی بهجت آباد پای فشرد و نظر بیشتر اعضاء را جلب کرده و سرانجام دولتیان، بهجت آباد را برگزیدند. در همین حال که علی اصغر حکمت دلشکسته وناامید ناظر ماجرا بود، رضا شاه وارد شد و پس از اطلاع از موضوع با قلدری خاص خود اوضاع را برهم زد و گفت:« باغ جلالیه را برگزینید. بهجت آبادابداً شایسته نیست عرصه آن کم و اراضی آن سیل گیر است. دولتیان در برابراین سخنان قاطع، زبان در کام کشیدند و احدی دم برنیاورد.

باغ جلالیه در شمال تهران آنروز ما بین قریه امیرآباد و خندق شمالی تهران قرار داشت. این باغ زیبا که پوشیده از درختان کهنسال مثمر و غیرمثمر بود، در حدود 1300.ق در واپسین سالهای حکومت ناصرالدین شاه قاجار به فرمان شاهزاده ای به نام جلال الدوله بنا یافته و در آن روز در مالکیت تاجری ترک به نام حاج رحیم آقای اتحادیه تبریزی بود. به هر حال باغ جلالیه از قرار متری 5 ریال وجمعاً به مبلغ 100000 توامان از این تاجر خریداری شد و موسیو گدار به سرعت مامور تعیین حدود، نرده گذاری، طراحی و اجرای عملیات ساختمانی در آن شد. در همین حال پانزدهم بهمن ماه 1313. ش لوح یادبود تاسیس دانشگاه با حضورمقامات دولتی در محلی که اکنون پلکان جنوبی دانشکده پزشکی است در دل خاک به امانت گذاشته شد.

طراحی پردیس دانشگاه را نیز همان معمار فرانسوی بر عهده گرفت. وی نخست طرح خیابانهای اطراف و داخل دانشگاه را ارائه کرد و پس از تایید در پانزدهم بهمن 1313، عملیات اجرایی با کاشت نهال های درختان سایه گستر و با شکوه چنار در کنار خیابانها آغازشد.

تاسیس دانشگاه تهران که باآغازآشنایی جدی ایرانیان بامغرب زمین مقارن افتاده بود این دانشگاه را به بستر اصلی ارتباط باتمدن مغرب زمین و علوم جدید تبدیل کرد. از آغاز فعالیت های  آموزشی دانشگاه تهران ، تاکنون ، همواره افراد شایسته و شخصیتهای برجسته و چهره های صاحب نامی در آن به تدریس یا تحصیل پرداخته اندکه در اینجا با صرف نظر از اسامی فعالان کنونی در عرصه های  سیاست ،اجتماع، علم و هنر، فقط به نام چند تن از درگذشتگان اشاره می شود.

  استاد جلال الدین همایی ، عبدالعظیم  قریب ،بدیع الزمان فروزانفر، پروفسور محمود حسابی ، استاد علی  اکبر دهخدا، دکترمحمد معین ، مهندس مهدی بازرگان ، شهید دکتر مصطفی چمران ، دکتر یداله سحابی ، شهید دکتر محمد مفتح ، استاد شهید مرتضی مطهری ، دکترعبدالحسین زرین کوب ، دکتر کریم ساعی ، دکتر احمد حامی و....

پردیس دانشگاه تهران که از جنوب به خیابان انقلاب ، از شمال به  خیابان پورسینا و از شرق و غرب به ترتیب به خیابان های قدس و 16 آذر محدوداست در سال 1313 ه.ش در مساحتی به وسعت 21 هکتار تاسیس  شد. دراین مجموعه ساختمان دانشکده های

هنرهای زیبا، ادبیات و علوم انسانی، علوم،فنی،حقوق و علوم سیاسی،پزشکی، دندانپزشکی ، داروسازی و ساختمان کتابخانه مرکزی - که از مهم ترین کتابخانه های کشور به شمار می آید - ومسجد دانشگاه واقع شده است . سازمان مرکزی دانشگاه، اداره امور دانشجویی ، مرکز بهداشت و درمان دانشجویان، دانشکده محیط زیست ، جغرافیا،و... نیز در خیابان های اطراف  دانشگاه قرار دارند.  دانشکده های علوم اجتماعی ، علوم تربیتی، کوی دانشگاه، اقتصاد،الهیات و معارف اسلامی به ترتیب در امیرآباد شمالی وخیابان مطهری واقع شده اند. هم چنانکه شماری دیگر از دانشکده هاو مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه تهران در بیرون از تهران درشهرهای قم ، کرج ، پاکدشت ، ساری ، چوکا و نشتارود واقع شده اند.درسال1370ه.ش دانشکده های: پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی از دانشگاه تهران جدا شدند و دانشگاه علوم پزشکی تهران را تشکیل دادند.

و امروز دانشگاه تهران در میان موسسات و سازمان های وابسته به آموزش عالی کشور از هرحیث و از هر نظر از جایگاهی رفیع بهره مند است . در واقع  اگرمتغیرهایی چون سابقه و قدمت ، تدریس استادان بنام و بلند مرتبه ،تحصیل دانشجویان ممتاز، کثرت دانشجویان ، استادان و کارکنان ،ارزش مدارک تحصیلی در کشور و خارج از آن ، پیوند و تعامل با دستگاههای اجرایی و موسسات و شرکت های صنعتی ، اداری ، اجرایی  و...،داشتن کتابخانه ها و آزمایشگاه های غنی و مجهز، تعدد رشته ها و دانشکده ها و موسسات پیوسته و وابسته ، واقع شدن در پایتخت  و در مرکز شهر و... را ازمعیارهای تعیین اعتبار و اهمیت یک دانشگاه  برشماریم ، بی گمان دانشگاه تهران را باید معتبرترین و مهم ترین  دانشگاه های کشور دانست . بی جهت نیست که از این دانشگاه با تعبیر((دانشگاه مادر))و((نمادآموزش عالی )) یاد شده است .

 

دانلود برنامه پنج ساله دوم دانشگاه

دانلود سند چشم انداز دانشگاه

 

تصاویر دانشگاه:

   

 

پردیس هنرهای زیبا

تأسیس دانشکده هنرهای زیبا در سال 1318 صورت گرفته است ولی در سال 1384 طبق تصمیم‌ هیأت امنای دانشگاه تهران و به منظور سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی دانشگاه و تسریع در فرایندهای آموزشی و پژوهشی و اجرایی با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و تنوع چشم‌گیر رشته‌های تحصیلی تصمیم به ارتقاءِ ساختار اداری از دانشکده به پردیس گرفته شد.

دانشکده هنرهای زیبا به دلایل زیر واجد ارتقاء از سطح دانشکده به پردیس بوده است:

1ـ مؤسس رشته‌های هنری در ایران و منحصر به فرد بودن آن در کشور و حتی در منطقه پیرامونی

2ـ نقش مؤثر در تأسیس بسیاری از دانشکده‌های هنری در ایران (نقش دانش‌آموختگان هنرهای زیبا در تأسیس گروه‌های آموزشی سایر دانشگاه‌ها)

3ـ منحصر به فرد بودن دانشکده هنرهای زیبا در کشور و در منطقه پیرامونی

4ـ حضور دانش‌آموختگان پردیس در مقیاس جهانی و ملی به علت ارائه آثار برجسته هنری بسیاری از دانش‌آموختگان پردیس جزو مشاهیر برتر کشور و در مواردی جهان هستند.

5ـ کسب جوایز برتر در اکثر جشنواره‌های هنری ایران و جهان چه از سوی دانشجویان، چه از سوی اعضای هیأت علمی و چه از سوی دانش‌آموختگان

ویژگی‌های منحصربه‌فرد بالا موجب گردید تا دانشگاه تهران نسبت به تأسیس پردیس هنرهای زیبا و تغییر ساختار دانشکده هنرهای زیبا سابق که متشکل از 8 گروه آموزشی بوده به چهار دانشکده و یک گروه مستقل اقدام نماید، چهار دانشکده عبارتند از: دانشکده شهرسازی، دانشکده معماری، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی و گروه آموزشی مطالعات عالی هنر.

 

تاریخچه دانشکده هنرهای زیبا: (پردیس فعلی هنرهای زیبا)

در مهرماه 1318 بنا به توصیه و حمایت اسماعیل مرآت وزیر فرهنگ وقت، دانشکده هنرهای زیبا به جای مدرسه کمال‌الملک و مدرسه عالی صنایع پیشه‌ و هنر و در ابتدا با نام «هنرکده» تأسیس گردید. قبل از دانشکده هنرهای زیبا، تنها مدرسه قابل اعتنا و مؤثر هنری در دوران معاصر، مدرسه کمال‌الملک بود که با کناره‌گیری و درگذشت این استاد نقاشی، به مدرسه صنایع پیشه و هنر تبدیل شد. شاگردان کمال‌الملک اداره و تدریس در آن را به عهده گرفتند در همین زمان، با همکای پروفسور رولان دُوبرال فرانسوی و مهندس محسن فروغی مدرسه‌ای با دوره‌ای دوساله به نام مدرسه عالی معماری و به مدیریت استاد ابوالحسن صدیقی تاسیس گردید. ایجاد «هنرکده» سبب شد تا این مدرسه نوپا که چند ماهی از تأسیس آن نگذشته بود با مدرسه صنایع پیشه و هنر در هم ادغام شوند.

«هنرکده» ابتدا با سه شعبة معماری، نقاشی و مجسمه‌سازی در محل «مدرسة خان مروی» (محل مدرسة مروی فعلی واقع در خیابان ناصرخسرو، کوچة مروی) تأسیس شد. با موافقت وزارت پیشه و هنر، دروس شعبه معماری هنرسرای عالی و شعبه نقاشی و مجسمه‌سازی هنرستان عالی هنرهای زیبای نوین (که تابع آن وزارتخانه بود)، منحل و دانشجویان آنها به هنرکده، واقع در مدرسه مروی منتقل گردیدند. با پذیرفتن عده‌ای داوطلب جدید در قالب اساسنامه و آئین‌نامه‌های آموزشی، فعالیت هنرکنده آغاز گردید.

در سال 1321 هـ .ش، با تلاش مسئولین ذیربط، این هنرکده با عنوان «‌هنرهای زیبا» ضمیمه دانشگاه تهران گردید. مکان هنرکده در زیرزمین دانشکده فنی تشکیل گردید و سپس در سال 1328 به عنوان دانشکده‌ای مستقل به نام «دانشکده هنرهای زیبا» تغییر نام پیدا کرد. در شهریورماه 1328 یکی از کارگاه‌های دانشکده واقع در جنوب شرقی دانشگاه مورد استفاده قرار گرفت و یک سال بعد بنای دیگری نظیر آن آماده و به شعبه معماری اختصاص یافت. در بنای قبلی قسمت اداری و کتابخانه و کلاس‌های درس و شعبه نقاشی مستقر گردیدند.

با تصمیم وزارت فرهنگ برای تأسیس هنرکده، در سال 1319 ـ آندره گدار برای برنامه‌ریزی، راه‌اندازی و سپس سرپرست هنرکنده منصوب شد. وی از مهندسان شاغل در شرکت سنتاب، که اجرای ساختمان‌های دانشگاه تهران را به عهده داشتند، برای تدریس دعوت نمود. مهندسان معمار دعوت شده عبارت بودند از: ماکسیم سیرو (فرانسوی) ـ رولان، دوبرول (فرانسوی)، موزر (سوئیسی)، محسن فروغی و خاچیک بابلیان (ایرانی). تعدادی از معلمان مدرسه صنایع پیشه و هنر نیز دعوت شدند تا تدریس نقاشی، موسیقی و مجسمه‌سازی را به عهده بگیرند. در سال 1331 به دنبال استعفای آندره‌گدار و بازگشت به پاریس، محسن فروغی به عنوان اولین رئیس ایرانی دانشکده هنرهای زیبا انتخاب و تا سال 1341 در این سمت باقی ماند.

دانشکده هنرهای زیبا که با سه رشته معماری، نقاشی و مجسمه‌سازی آغاز به کار نمود، با گذشت نزدیک به هفتاد سال از تاسیس آن، اینک جایگاه ویژه‌ای در دانشگاه تهران و نیز مجموعه آموزش عالی کشور در رشته‌های هنر، معماری و شهرسازی دارد. یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین دانشکده‌های دانشگاه تهران می‌باشد، که خود دانشگاه مادر در کشور است. مجموعه رشته‌های آن که در آغاز تاسیس سه رشته را شامل می‌گردید، اینک به بیش از 38 رشته و در تمام مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری رسیده است.

پس از انقلاب اسلامی، درسال 1357 دانشکده هنرهای زیبا با پنج گروه آموزشی فعالیت آموزشی خود را ادامه داد. در روند توسعه آموزشی ـ پژوهشی، برنامه‌های دوره دکتری معماری و شهرسازی و نیز دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری پژوهش هنر تدوین گردیدند. پس از تصویب شورای عالی گسترش دانشگاه‌ها و از نیمسال دوم سال تحصیلی 71ـ1370، پذیرش دانشجویان دکتری شهرسازی، دکتری معماری، کارشناسی‌ارشد ناپیوسته رشته‌های طرحی صنعتی، پژوهش هنر و تصویرسازی آغاز و رشته‌های موسیقی و مجسمه‌سازی نیز نوگشایی و شروع به فعالیت نمودند. رشته مجسمه‌سازی پس از انتقال هنرکده به دانشگاه به دلیل کناره‌گیری آقای صدیقی تا زمان تصدی مهندس سیحون به ریاست دانشکده تعطیل شد. در زمان مهندس سیحون گروه‌های جدید آموزشی شهرسازی، هنرهای نمایشی و موسیقی به دانشکده اضافه گردید. در زمان دکتر مهدی کوثر گروه هنرهای تجسمی خود به پنج رشته نقاشی، مجسمه‌سازی، گرافیک، عکاسی و طراحی صنعتی تقسیم شد. در سال 1384 تبدیل دانشکده به پردیس هنرهای زیبا، پردیس مرکب از چهاردانشکده و یک گروه مستقل و یک پژوهشکده فرهنگ و هنر است پردیس اکنون دارای 105 عضو هیأت علمی در مرتبه‌های استادی، دانشیاری، استادیاری و مربی به تفکیک دانشکده‌ها و گروه مطالعات عالی هنر می‌باشد.

 

 

 

دانشکده هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی از جمله اصلی‌ترین وسیله ارتباطی بین افراد و جوامع مختلف هستند زبان هنری زبانی است که حد و مرزی نمی‌شناسد و با بیانی جذاب، افکار، اندیشه‌ها و ارزش‌های یک ملت را برای نسل آینده به خارج از مرزهای جغرافیایی منتقل می‌کند. امروزه تصویر مانند کلام، حامل پیام و معانی خاصی است که مخاطب عام و خاص دارد. از آنجا که ارتباط از طریق تصویر در دنیا وسعت فراوان یافته است و این مهم، در ابعاد وسیعی در امر پیام‌رسانی و ایجاد سلیقه هنری و انتقال مفاهیم بسیار مؤثر واقع می‌شود. لازمست با ایجاد دوره‌ای که بتواند افرادی لایق و کارآمد را پرورش دهد از سطح کیفی خوبی برخوردار باشند و در ارسال و انتقال مفاهیم فرهنگی و تمدنی کشور به جهان و مقابله با نفوذ بی‌رویه فرهنگ بیگانه فعالیت مستمر داشته باشد.

 

گروه آموزشی نقاشی و مجسمه‌سازی

 رشته‌های نقاشی و مجسمه‌سازی این دانشکده در زمره اولین رشته‌های دانشکده هنرهای زیبا هستند که هفتاد سال پیش همراه با رشته معماری تأسیس گردیدند. سرپرستان اولیه این دو رشته به ترتیب مرحوم استاد علی‌محمد حیدریان و مرحوم استاد ابوالحسن صدیقی از شاگردان برجسته استاد کمال‌الملک بودند که هریک تأثیر غیرقابل انکاری در جایگاه این رشته‌ها داشتند. نسل‌های اول تا چهارم نقاشان معاصر شاگردان مرحوم حیدریان بودند که خود بعداً اساتید دانشکده هنرهای زیبا شده و بانی تحولات عدیده‌ای گردیدند.

رشته نقاشی

رشته نقاشی از بروز احساس و جوشش درون هنرمند و ابلاغ پیام تا بیان موضوعات تعیین شده را دربر می‌گیرد. هنرمند نقاش آنچه را که می‌خواهد توسط اشکال و رنگ‌ها روی سطوح کوچک و بزرگ با ابزار و شیوه‌های گوناگون، نقاشی نموده و توسط آن با دیگران ارتباط برقرار می‌کند. روح و نفس هنرمند نقاش مستقیماً روی آثار هنری وی تأثیر گذاشته و آن را در جهت و در خدمت اهداف ارزش‌های جامعه قرار می‌دهد.

 رشته مجسمه‌سازی نیز دارای تاریخچه‌ای مشابه معماری و نقاشی در پردیس هنرهای زیبا است. سرپرست اولیه این رشته مرحوم استاد ابوالحسن صدیقی از شاگردان برجسته استاد کمال‌الملک بودند.

رشته مجسمه‌سازی

رشته مجسمه‌سازی 3 نفر عضو هیأت علمی در مرتبه مربی و مربی آموزشیار به فعالیت مشغول هستند این رشته دارای 85 نفر دانشجو در مقاطع کارشناسی می‌باشد.

رشته نقاشی دارای دو دوره کارشناسی و کارشناسی‌ارشد می‌باشد و رشته مجسمه‌سازی فقط دارای دوره کارشناسی می‌باشد.

اساتید رشته مجسمه‌سازی با ارتقاء سطح علمی و عملی دانشجویان آنان را برای مواجه با مسائل تئوریک رشته مجسمه‌سازی و قدرت ایجاد آثار هنری برجسته توانا می‌سازند.

 

گروه ارتباط‌ تصویری و عکاسی

رشته گرافیک

رشته گرافیک توسط استاد دکتر کوبان، مرتضی ممیز در سال 1355 تأسیس گردید. از این رشته 80 درصد نسل طراحان امروز ایران را تربیت کرده‌ای که نزدیک به ده درصد آنها عضو مجامع بین‌المللی و دارای اشتهار جهانی هستند. برنامه‌ریزی آموزشی این رشته همیشه با توجه به تغییرات و شیوه‌های جدید طراحی شد در داخل و خارج از کشور انجام شده و تلاش‌های آموزشی آن الگوی برنامه‌ریزی رشته‌های گرافیک سایر مدارس عالی کشور گردید. اکثر اساتید گرافیک مدارس ایران فارغ‌التحصیل این رشته در پردیس هنرهای زیبا هستند. این رشته دارای مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی‌ارشد می‌باشد.

رشته عکاسی

قدیمی‌ترین رشته، عکاسی در کشور متعلق به این گروه‌های گروه در سال 1362 به همت دکتر شفائیه تأسیس یافته است. هدف این رشته آماده نمودن افراد متخصص و هنرمندی است که قادر باشند نیازهای روزافزون جامعه در زمینه‌های مختلف مربوط به عکاسی را پاسخگو باشند. فارغ‌التحصیلان این دوره توانایی‌های متنوعی خواهند داشت، از آن جمله، خدمت در نهادهایی که عهده‌دار تبلیغ و ارتباط جمعی هستند (خبرگزاری، صدا و سیما، نشریات، و...) به عنوان خبرنگار عکاس؛ کار در زمینه‌های تخصصی عکاسی در کنار کارشناسان علوم و فنون و هنرها (کاربرد عکاسی در رشته‌های مختلف تخصصی)؛ کار در زمینة عکاسی هنری و استفاده از هنر عکاسی به عنوان وسیله ایجاد ارتباط با مخاطب (عکس به عنوان تابلو) کار آموزشی و تحقیقاتی در زمینه عکاسی. رشته عکاسی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دارای دانشجو می‌باشد. گروه ارتباط تصویری و عکاسی دارای 17 نفر عضو هیأت علمی از مرتبه استاد تا مربی آموزشیار می‌باشد و این گروه دارای 273 دانشجو می‌باشد گروه توسط مدیر و معاون گروه زیرنظر رئیس دانشکده‌ی هنرهای تجسمی اداره می‌گردد 4 کارشناس ارشد و کارشناس و کارمند این گروه را اداره می‌کنند.

 

گروه طراحی صنعتی

 از جمله رشته‌های نوین آموزش عالی است که با توجه به اهمیت این رشته در توسعه اقتصادی، اجتماعی و صنعتی جوامع، به سرعت جایگاه خاصی پیدا کرده است.

در قالب نیازهای توسعه کشور نیز پس از انقلاب اسلامی به عنوان یکی از رشته‌های موردنیاز جامعه مطرح و برای اولین بار به صورت یک رشته هنری در گروه هنرهای تجسمی تأسیس گردید. نیاز جامعه صنعتی از یک‌سو و کارایی فارغ‌التحصیلان اولیه این رشته باعث گردید تا به عنوان یکی از برترین رشته‌های گروه هنر شناخته شود در سال 1384 به عنوان گروه مستقل تأسیس شود. براین اساس، اکثریت قریب به اتفاق برترین داوطلبان گروه هنر کنکور سراسری هر ساله این رشته در پردیس هنرهای زیبا را به عنوان اولین رشته خود انتخاب می‌نمایند. رشته طراحی صنعتی دارای مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی‌ارشد می‌باشد. تعداد اعضای هیأت علمی گروه طراحی صنعتی شامل 7 نفر دارای رتبه‌های دانشیاری تا مربی می‌باشد. گروه متوسط مدیرگروه و معاون گروه زیرنظر رئیس دانشکده هنرهای تجسمی اداره می‌گردد 1 نفر کارشناس اداره این گروه را برعهده دارند.

بدین قرار دانشکده هنرهای تجسمی از سه گروه آموزشی نقاشی و مجسمه‌سازی، ارتباط تصویری و عکاسی و طراحی صنعتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد می‌باشد تشکیل شده است که شرح رشته‌های آن در جدول جداگانه‌ای معرفی می‌گردند.

 

ساختار اداری دانشکده هنرهای تجسمی

1ـ رئیس دانشکده

2ـ معاون آموزشی

3ـ معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

4ـ مدیرگروه نقاشی و مجسمه‌سازی

5ـ مدیرگروه ارتباط تصویری و عکاسی

6ـ مدیرگروه طراحی‌صنعتی

11کارشناس در بخش‌های مختلف با همکاری 34نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده هنرهای تجسمی به همکاری مشغول می‌باشند.

 

گروه آموزشی مطالعات عالی هنر

این گروه آموزشی از سال 1369 آغاز به کار کرد. در این سال مجوز پذیرش دانشجو اخذ شده و اولین گروه دانشجویان در مقطع کارشناسی‌ارشد از سال 1370 مشغول به تحصیل شدند. نخستین گروه دانشجویان دکتری نیز پس از اخذ مجوز از سال 1377 پذیرفته شدند، تأسیس این گروه با هدف تکمیل مطالعات تخصصی در زمینه‌های تئوری و نظریه‌پردازی در زمینه رشته‌های مختلف هنری (هنرهای تجسمی، معماری، موسیقی و هنرهای نمایشی) بوده است. در برنامه‌ریزی جدید، گروه ضمن تدوین شرح دروس بر آن است تا در آینده‌ای نزدیک در 3 رشته مجزا (تاریخ هنر ـ نقد هنر ـ فلسفه هنر) اقدام به پذیرش دانشجو نماید تا با نگرش تخصصی و علمی از دیدگاه صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان ایران به مقولات مختلف هنری نگریسته شود. برنامه رشته «پژوهش هنر» که در گذشته تدوین شده و تاکنون اجرا شده است، از این پس جای خود را به رشته‌های سه‌گانه جدید خواهد داد. اولین گروه دانشجویان دکتری پژوهش هنر در سال 1384 فارغ‌التحصیل گردیده‌اند و تعداد بسیار زیادی از دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد را طی کرده و فارغ‌التحصیل می‌شوند. این گروه برای تکمیل کادر اعضای هیأت‌علمی خود از اعضای هیأت علمی سایر دانشکده‌ها و دانشگاهی به صورت عضو هیأت علمی وابسته بهره‌مند می‌شود.

این گروه دارای 4 عضو هیأت علمی در مرتبه‌های علمی استاد و استادیار می‌باشد و دارای 5 نفر عضو هیأت علمی وابسته از سایر دانشکده‌های پردیس می‌باشند در این گروه 55 نفر در رشته کارشناسی‌ارشد و 22 نفر در دوره دکتری در حال تحصیل می‌باشند.

ساختار اداری این گروه عبارت است از:

1ـ مدیرگروه

2ـ معاون گروه

 

دانشکده شهرسازی

باتوجه به تحولات جمعیتی در قرن اخیر و جابه‌جایی آن در سطوح منطقه‌ای، مساله ساماندهی و سازماندهی فضای زیستی در گستره‌های شهری و منطقه‌ای به صورت پیچیده و حساسی درآمده است. در برخورد به چنین مساله‌ای است که رشته‌های مربوط شهرسازی شامل برنامه‌ریزی شهری، طراحی شهری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و مدیریت شهری نیز خصلتی حساس می‌یابد. این رشته که در آغاز چون شاخه‌ای از معماری محسوب می‌گردید، در مواجهه با ابعاد گوناگون و پیچیده شهر و شهرنشینی، با علوم و دانش‌های دیگر مانند، اقتصاد، جامعه‌شناسی، معماری، مهندسی و عمران درآمیخت و خصلتی میان رشته‌ای یافت.

هدف آموزش دورة شهرسازی، آموزش اصول، روش‌ها و فنون شهرسازی و تربیت نیروهای خلاق و متعهد کشور برای ساماندهی محیط‌زیست مصنوع از سطح روستا، شهر تا منطقه می‌باشد. از سوی دیگر، هدف پژوهشی دوره شهرسازی عبارت است از: سامان دادن تحقیقات منطقه‌ای، شهری و روستایی، کشف نیازها و خواست‌های جامعه، طراحی مدیریت اجرایی راه‌حل‌ها، ترسیم چگونگی فرایند رشد و تحول اجتماعی، اقتصادی و کالبدی با توجه به اصول و مبانی ارزشی و فرهنگی کشور، بهره‌گیری و کاربست صحیح، منطقی و متناسب این راه‌حل‌ها در شرایط کنونی و آینده کشور.

گروه آموزشی شهرسازی دانشگاه تهران در سال 1344 بنا به پیشنهاد دانشکده هنرهای زیبا و تصویب در شورای دانشگاه تأسیس گردید. در سال 1347 دوره عالی شهرسازی نیز آغاز گردید. این دوره منحصراً با پذیرش فارغ‌التحصیلان معماری با گذرانیدن یک دوره تخصصی دو ساله و تهیه یک رساله، به فارغ‌التحصیلان معادل دکتری شهرسازی اعطاء می‌نمود. دوره عالی شهرسازی به علت مسایل و مشکلات آموزشی، پس از یک دوره فارغ‌التحصیلی در سال تحصیلی 51ـ1350 با تأسیس دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته شهرسازی تعطیل گردید.

رشته طراحی شهری این گروه، عمدتاً فارغ‌التحصیلان کارشناسی معماری و کارشناسی شهرسازی را پذیرفته که با گذرانیدن دروس پایه و دروس تخصصی با درجه کارشناسی‌ارشد شهرسازی (طراحی شهری) فارغ‌التحصیل می‌شوند. اما رشته برنامه‌ریزی شهری تاکنون از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های شهرسازی، عمران، معماری، جغرافیا، نقشه‌برداری، علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشجو پذیرفته است. انتظار می‌رود طیف مدارک تحصیلی برای پذیرش در کارشناسی‌ارشد شهرسازی، در سال‌های آتی تجدیدنظر شود. مراحل تاسیس رشته‌های کارشناسی‌ارشد مدیریت شهری و برنامه‌ریزی منطقه‌ای نیز به اتمام رسیده و آماده پذیرش دانشجو هستند.

پیشنهاد تأسیس دوره دکتری شهرسازی از طرف گروه شهرسازی دانشکده هنرهای زیبا در سال 1368 به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه و مورد تصویب قرار گرفت و اولین دوره دکتری شهرسازی کشور در سال تحصیلی 71ـ1370 آغاز شد.

پیرو نیازهای موجود در جامعه به کارشناسان شهرسازی برای کار حرفه‌ای در نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی (به ویژه شهرداری‌ها) که ناشی از کمبود شدید شهرساز در کشور بود، در سال 1378 تاسیس دوره کارشناسی شهرسازی و سپس مهندسی شهرسازی به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی رسید. درخصوص ضرورت و اهمیت دوره کارشناسی شهرسازی، باید گفت که طی دهه‌های 1335 ـ 1375 تعداد شهرهای ایران سه برابر شده و پیش‌بینی می‌شود که در سال 1400 شمسی این تعداد باز هم دوبرابر گردد.

تاسیس این دوره ضمن تحول و ارتقای کیفی آموزش تخصصی دوره‌های کارشناسی‌ارشد ناپیوسته شهرسازی، دگرگونی کیفی در آموزش دوره‌های بالاتر را نیز فراهم کرده و مایه توسعة فنی و علمی شهرسازی در جهت رشد و تحول کشور خواهد گردید.

کارشناسان شهرسازی می‌توانند در فرآیند ساماندهی و بهبود فضاهای زیستی و محیط‌های زندگی نقش مؤثر داشته و با ارایه طرح‌های مختلف در مدیریت، طرح و برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها و برنامه‌این فضاها مشارکت نمایند. این کارشناسان به نسبت آموخته‌های خود قادر به تهیه طرح و برنامه در سطوح متفاوت برنامه‌ریزی کالبدی ـ فضایی و تهیه طرح‌های شهری و روستایی بوده و عملاً در فرآیند شهرسازی نقش و وظیفه حرفه‌ای خویش را ایفا خواهند نمود.

سازمان اداری دانشکده شهرسازی

1ـ ریاست دانشکده

2ـ معاونت آموزشی

3ـ معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

4ـ بخش‌ها: دارای چهار بخش:

                                      1ـ بخش برنامه‌ریزی شهری

                                      2ـ بخش طراحی شهری

                                      3ـ برنامه‌ریزی منطقه‌ای

                                      4ـ بخش مدیریت شهری

5ـ بخش کارشناسی

6ـ بخش دکتری

مقاطع تحصیلی دانشکده شهرسازی

1ـ مقطع کارشناسی (مهندسی شهرسازی)

2ـ مقطع کارشناسی‌ارشد:

                        ـ در حال حاضر در دو رشته

                                                            ـ برنامه‌ریزی شهری

                                                            ـ طراحی شهری

                        ـ در شرف راه‌اندازی:

                                                            ـ برنامه‌ریزی منطقه‌ای

                                                            ـ مدیریت شهری

3ـ مقطع دکتری شهرسازی

تعداد دانشجویان در حال حاضر:

1ـ کارشناسی‌:     146

2ـ ‌کارشناسی‌ارشد:     118     

3ـ دکتری:     15

سازمان دانشکده:          

 1ـ رئیس دانشکده

2ـ معاونت‌ها: معاونت آموزشی

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

3ـ بخش‌ها شامل:

                        1ـ بخش برنامه‌ریزی

                        2ـ بخش طراحی شهری

                        3ـ بخش برنامه‌ریزی منطقه‌ای

                        4ـ بخش مدیریت شهری

4ـ مرکز GIS

5ـ قطب علمی توسعه شهری پایدار

تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده شهرسازی

1ـ تعداد اعضاء شامل:   11نفر

2ـ تعدا اعضاء بازنشسته‌ شامل: 3 نفر

3ـ تعداد اعضاء هیئت‌ علمی وابسته:   2نفر

4ـ تعداد بورسه:  2نفر

 

دانشکده معماری

بنیان‌گذاری آموزش معماری مدرن در ایران، توسط باستان‌شناسان فرانسوی و فارغ‌التحصیلان رشته معماری مدرسه عالی ملی هنرهای زیبای فرانسه صورت گرفت و از این‌رو در سال‌های اوّلیه آموزش دانشکده معماری نیز براساس روش تدریس معماری در فرانسه پایه‌گذاری شد.

در این ساختار رشته معماری به صورت کارشناسی‌ارشد پیوسته اجرا می‌گردید و هدف آموزش تربیت کارشناسانی خبره با کارآیی‌های عمومی حرفه‌ای بود. تقویت تخیل، تجسم فضایی و مهارت‌های بیانی و تقویت قدرت خلاقیت و اعتماد به نفس محورهای اصلی آموزش نوین معماری را تشکیل می‌دهند.

فرایند و شیوه‌های طراحی، موضوع تحقیقات و بحث و جدل‌های دامنه‌داری در چهار دهة اخیر بوده است. حاصل این جریان، نظریه‌ها و تجربیات متنوعی است که می‌تواند در کارگاه‌های طراحی مورد اشاره واقع گردد. معماری همواره نه تنها سرپناهی برای انسان بوجود آورده است، بلکه جایگاه بروز تمامی ارزش‌ها، اعتقادات، روحیات و عواطف انسان با تمامی پیچیدگی‌هایش بوده است. معماری در حقیقت تنها معرفت‌ها و تئوری‌های مربوط به موضوع بنا نمی‌باشد، بلکه معرفت و عمل در معماری به هم پیوسته هستند. طراحی معماری، تالیفی یکپارچه و وحدت یافته از عرصه‌های مختلفی است که از هم قابل تفکیک و تبیین نبوده و همه عوامل ذی‌نفوذ با پیوستگی و وحدت کامل در رشد و حرکت طرح مؤثرند. برای جستجو در ارتباط علوم و هنرها با معماری و نیز درک بهتر این ارتباط، همواره یکی از محورهای آموزش معماری در دانشگاه تهران بوده است.

دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا با بیش از 70 سال سابقه آموزشی اولین دانشکده معماری در ایران است و در حال حاضر نیز با قریب 40 نفر عضو هیئت علمی تمام وقت، بزرگترین کادر هیئت علمی در پردیس هنرهای زیبا را دارا می‌باشد.

درخصوص مقاطع تحصیلی و گرایش‌های رشته معماری لازم به ذکر است که تا سال 1377 پذیرش دانشجو به صورت کارشناسی ارشد پیوسته بود. از سال 1378 و در قالب برنامه‌ متمرکز کشوری، دوره کارشناسی‌ارشد پیوسته به دوره کارشناسی تغییر پیدا کرد. برنامه دوره دکتری معماری در ایران نیز برای اولین بار در سال 1369 توسط دانشکده معماری تهیه و به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم رسید. از سال 1371 نیز پذیرش اولین دوره دکتری آغاز گردید.

باتوجه به نیازهای جامعه به تخصص‌های روز، دانشگاه معماری از سال 1379 اقدام به تاسیس رشته‌های تخصصی معماری در مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته نمود. بر این اساس چهار گروه معماری، معماری منظر، مرمت و تکنولوژی تشکیل یافته است. از آن هنگام رشته‌ها تاسیس و به پذیرش دانشجو اقدام نموده‌اند همچنین دو رشته معماری داخلی و معماری مسکن در مقطع کارشناسی‌ارشد به زودی اقدام به پذیرش دانشجو خواهند نمود.

سازمان اداری دانشکده معماری

1ـ رئیس دانشکده

2ـ معاونت آموزشی

3ـ معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

تعداد دانشجویان دانشکده معماری عبارتند از:

کارشناسی:    392 نفر

کارشناسی‌ارشد:   271 نفر

دکتری:    33 نفر

 

دانشکده هنرهای نمایش و موسیقی

گروه آموزشی هنرهای نمایشی

در سال 1335 هـ .ش برای نخستین بار دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران از یک استاد و کارگردان آمریکایی به نام «فرانک دیویدسون» برای تدریس نمایش دعوت کرد. در این کلاس غیر از دانشجویان دانشگاه، اشخاص علاقمند متفرقه هم می‌توانستند پس از یک آزمون مقدماتی، شرکت نمایند. دروس موردنظر شامل بازیگری، کارگردانی، سبک‌های نمایش، آرایش چهره، صحنه‌آرایی و لباس، نمایشنامه‌نویسی و انتقاد نمایش بودند. از سوی دانشکده ادبیات به قبول شدگان در امتحانات پایانی، گواهینامه‌ای به امضای رئیس دانشکده و استاد مربوطه «دیویدسون» ارایه می‌شد.

در سال 1336 هـ .ش، پروفسور جرج کوئین‌بی، استاد «دانشگاه مین»، از سوی مؤسسة «فولبرایت» برای تدریس در یک سال تحصیلی به ایران دعوت شد. رشتة نمایش در سی‌ام آذرماه 1345 به طور رسمی به دانشکده هنرهای زیبا پیوست و بدین ترتیب تمام فعالیت‌های نمایش در این دانشکده متمرکز شد.

برنامه‌های رشته‌های نمایشی در سال 1344 در شورای دانشگاه تصویب و در سال 1345 مورد تایید نهایی قرار گرفت. از سال 1344 از میان داوطلبان شرکت در امتحانات ورودی، که اغلب از دیپلمه‌های هنرستان هنرپیشگی، ادبی، ریاضی، طبیعی و از اقشار مختلف بودند، گزینش و انتخاب شدند.

گروه تئاتر فعالیت آموزشی خود را در سال تحصیلی 45ـ1344 با پذیرش 27 دانشجو در گرایش‌های مختلف برای دوره لیسانس تئاتر (و سینما و تلویزیون) آغاز کرد. هدف از تأسیس این گروه بیشتر تربیت هنرمندان تئاتر بوده که به نوعی بتوانند وظایفِ کارگردانی و نمایشنامه‌نویسی را آموزش ببینند. چارچوب تعلیماتی هنرهای تئاتری به شیوه‌ای تنظیم شده بود که طی دوره چهارساله در دو نوع آموزش نظری و عملی فعالیت داشته باشد. قسمت نظری، به تربیت نویسندگی درام و منتقد تئاتری می‌پرداخت و قسمت عملی به تربیت هنرپیشه، کارگردان و مدیر تئاتر توجه داشت. در ارایه تعلیمات تا حدی نیز سعی گردیده بود به ادبیات و فرهنگ ایران باستان توجه شود، فرا گرفتن زبان‌های خارجی (انگلیسی و فرانسه) به منظور آشنایی با آثار و ادبیات غرب ضروری بود. هدف دوره کارشناسی هنرهای نمایشی تامین افراد متخصص و هنرمند در این رشته است، به نحوی که قادر باشند نیازهای روزافزون جامعه در زمینه‌های مختلف مربوط به نمایش را پاسخگو باشند. فارغ‌التحصیلان این رشته به عنوان گروهی از هنرمندان جامعه وظیفه مفاهیم فرهنگی را با بیانی هنری عهده‌دار می‌باشند. این فارغ‌التحصیلان توانایی انجام کلیه امور مربوط به نمایش، اعم نویسندگی، کارگردانی، بازیگری، دکورسازی و صحنه‌آرایی و نمایش عروسکی را متناسب با گرایش خود دارا بوده و می‌توانند جذب مراکز هنری و آموزشی گردند.

دوره کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی نیز از جمله دوره‌های آموزشی دانشکده هنرهای زیبا است که در سال   تأسیس شد، هدف آن ارتقای سطح علمی و بینش هنری و توان نویسندگی شرکت‌کنندگان در زمینه ادبیات نمایشی، رشد خلاقیت‌های ادبی و هنری متناسب با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی است. با توجه به اینکه بنیاد و اساس فعالیت‌های نمایشی از جمله نمایش (تئاتر) و سینما را متون نمایشی (نمایشنامه و فیلمنامه) تشکیل می‌دهند و ضرورت وجود نیروهای متخصص و کارآمد در این زمینه‌ها کاملاً احساس می‌شود لذا انتظار بر این است با اجرای این دوره حوزه‌های آموزشی و همچنین محافل حرفه‌ای تقویت شوند. فارغ‌التحصیلان رشته کارشناسی‌ارشد ادبیات نمایشی علاوه بر حضور مؤثر دربازار کار خصوصی و صنایع فیلمسازی و صحنه‌های نمایشی می‌توانند در فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی و مشاوره در بخش‌های مختلف دولتی نیز شرکت نمایند. در سال 1344 به سرپرستی دکتر نامدار تاسیس شد و از گروه‌های بسیار مهم دانشکده گردید. اکثر هنرمندان و اساتید مهم هنرهای نمایشی معاصر ایران در این گروه تدریس و به ترتیب مشهورترین هنرمندان تئاتر و سینمای کشور پرداختند. در حال حاضر گروه هنرهای نمایشی دارای پنج رشته در مقطع کارشناسی شامل کارگردانی، بازیگری، طراحی صحنه، نمایش عروسکی و ادبیات نمایشی و نیز یک رشته ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی تئاتر می‌باشد.

گروه آموزشی هنرهای نمایشی دارای 220 نفر دانشجو در مقعطع کارشناسی و 121نفر در مقطع کارشناسی‌ارشد می‌باشد.

 

رشته موسیقی

رشته موسیقی پردیس هنرهای زیبا در مهرماه 1344 به سرپرستی دکتر برکشلی استاد دانشگاه تهران تأسیس گردید و تا قبل از ساختن ساختمان فعلی هنرهای تجسمی، کلاس‌های موسیقی در ساختمان مرکزی و سالن آمفی‌تئاتر دانشکده تشکیل می‌گردید. در نیمه سال 1345، ساختمان فعلی هنرهای تجسمی آماده و گروه موسیقی به آن انتقال یافت. طبقه اول برای دفتر گروه و اتاق استادان در نظر گرفته شد و طبقات دوم و سوم با داشتن یک پیانوی خوب و آکوستیک شده برای درس‌های خاص موسیقی اختصاص یافت. کلاس‌های بزرگتر نیز در ساختمان کتابخانه و همچنین ساختمان مرکزی تشکیل می‌گردیدند.

پس از انقلاب اسلامی، گروه موسیقی با دروس همانند قبل از انقلاب تا یکسال ادامه یافت و در سال 1359، همزمان با انقلاب فرهنگی تعطیل گردند. این تعطیلی تا سال 1367 ادامه یافت که با تجدیدنظر دروس در این سال در ساختمان جدید طبقه سوم کتابخانه به صورت مشترک با گروه هنرهای نمایشی شروع به کار نمود و از مهرماه 1374 در طبقه اول ساختمان کتابخانه به فعالیت خود ادامه داد.

هدف دوره کارشناسی موسیقی تربیت موسیقی‌دانانی با کارایی نظری و عملی است. این دوره تلاش نموده با ارایه نظری و عملی موسیقی مطلوب و انسان‌ساز در جهت استقلال و رشد فرهنگی گام بردارد. فارغ‌التحصیلان دروه کارشناسی موسیقی دارای توانمندی‌های متنوعی خواهند بود. این فارغ‌التحصیلان با کسب دانش عمومی و نظری در خصوص موسیقی سنتی و کلاسیک قادر خواهند بود با انجام تحقیقات و مطالعات نمونه در طول دوره آموزشی خود، در چارچوب مراکز و واحدهای دولتی و یا به صورت خصوصی در زمینه تحقیقات موسیقی به فعالیت بپردازند. همچنین نسبت به آموزش، تدوین، تنظیم، اجرا و یا هدایت اجرای قطعات به صورت مستقل و یا هماهنگ با دیگر فعالیت‌های هنری، فرهنگی و تبلیغی و رفع نیازمندی‌های آنان اقدام نمایند. گروه آموزشی موسیقی در حال حاضر با داشتن در دو رشته نوازندگی موسیقی ایرانی و نوازندگی موسیقی کلاسیک در مقطع کارشناسی‌ و از سال 1386 در رشته آهنگسازی کلاسیک در مقطع کارشناسی‌ارشد با کادر هیئت علمی شامل دو استاد، یک دانشیار، هشت استادیار و سه مربی مشغول فعالیت است.

تعداد دانشجویان رشته‌های موسیقی عبارتند از: 142 نفر در مقطع کارشناسی و 12 نفر در مقطع کارشناسی‌ارشد

 

مقاطع و رشته‌های تحصیلی

هنرهای نمایشی

بازیگری ـ کارگردانی (کارشناسی‌ ادبیات نمایشی (کارشناسی‌ارشد)

ادبیات نمایشی (کارشناسی) کارگردانی (کارشناسی‌ارشد)

طراحی صحنه (کارشناسی) سینما (کارشناسی‌ارشد)

نمایش عروسکی (کارشناسی) تئاتر (دکتری)

موسیقی

نوازندگی ساز ایرانی (کارشناسی)

نوازندگی ساز جهانی (کارشناسی)

آهنگسازی (کارشناسی‌ارشد)

 

 

سازمان اداری دانشکده‌ هنرهای نمایش و موسیقی

1ـ ریاست دانشکده

2ـ معاونت آموزشی

3ـ معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

4ـ مدیرگروه آموزشی هنرهای نمایشی

5ـ مدیرگروه آ‌موزش موسیقی

دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دارای 16 عضو هیأت علمی در مرتبه‌های استادی تا مربی آموزشیاری می‌باشد.

 

جدول دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی مستقل پردیس هنرهای زیبا

دانشکده

گروه آموزشی

رشته

ملاحظات

معماری

معماری

مرمت

تکنولوژی

منظر

معماری(کارشناسی)

معماری(کارشنای‌ارشد)

معماری (دکتری)

معماری داخلی (کارشناسی‌ارشد)

معماری مسکن (کارشناسی‌ارشد)

مرمت (کارشناسی‌ارشد)

تکنولوژی (کارشناسی‌ارشد)

معماری و انرژی (کارشناسی‌ارشد)

مدیر، پروژه و ساخت (کارشناسی‌ارشد)

منظر (کارشناسی‌ارشد)

 

 

 

در حال تأسیس

در حال تأسیس

شهرسازی

شهرسازی

مهندسی شهرسازی (کارشناسی)

برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای(کارشناسی‌ارشد)

طرحی شهری (کارشناسی‌ارشد)

شهرسازی (دکتری)

مدیریت شهری (کارشناسی‌ارشد)

برنامه‌ریزی شهری (کارشناسی‌ارشد)

برنامه‌ریزی منطقه‌ای (کارشناسی‌ارشد)

 

 

 

 

در حال تأسیس

در حال تأسیس

در حال تأسیس

هنرهای نمایش و موسیقی

هنرهای نمایشی

بازیگری ـ کارگردانی (کارشناسی ادبیات نمایشی (ارشد)

ادبیات‌نمایشی(کارشناسی) کارگردانی (کارشناسی‌ارشد)

طراحی صحنه (کارشناسی) سینما (کارشناسی‌ارشد)

نمایش عروسکی (کارشناسی) تئاتر(دکتری)

 

 

موسیقی

نوازندگی ساز ایرانی (کارشناسی)

نوازندگی ساز جهانی (کارشناسی)

آهنگسازی (کارشناسی‌ارشد)

 

 

 

 

 

دانشکده و گروه آموزشی مستقل

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

ملاحظات

هنرهای تجسمی

نقاشی و مجسمه‌سازی

 

 

ارتباط تصویری و عکاسی

 

 

طراحی صنعتی

نقاشی (کارشناسی)

نقاشی (کارشناسی‌ارشد)

کارشناسی (مجسمه‌سازی)

عکاسی (کارشناسی)

عکاسی (کارشناسی‌ارشد)

تصویرسازی(کارشناسی‌ارشد)

طراحی صنعتی (کارشناسی)

طراحی صنعتی(کارشناسی‌ارشد)

 

گروه آموزشی مستقل

مطالعات عالی هنر

پژوهش هنر (کارشناسی‌ارشد)

پژوهش هنر (دکتری)

 

 

 

 

 تعداد و مرتبه علمی اعضاء هیأت علمی دانشکده‌های پردیس و گروه‌های مستقل آموزشی 1388

دانشکده

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

مربی‌آموزشیار

جمع

معماری

1

3

19

6

ـ

29

شهرسازی

4

4

2

-

ـ

10

هنرهای تجسمی

2

3

10

16

4

35

هنرهای نمایشی و موسیقی

3

3

12

9

1

28

هنرهای تجسمی

 

 

 

 

 

 

گروه مطالعات عالی هنر

1

ـ

2

ـ

ـ

3

پژوهشکده فرهنگ و هنر

 

 

 

 

 

 

جمع

11

13

45

31

5

105

 

 

* لازم به ذکر است پژوهشکده فرهنگ و هنر در حال حاضر با استفاده از همکاری اعضای هیأت علمی پردیس دارای فعالیت می‌باشد.

* دانشکده حفاظت و بازآفرینی در حال تأسیس می‌باشد.

 

افزودن نظر جدید