هنر به منزله تجربه

نویسنده: 
جان دیویی
مترجم: 
مسعود علیا
ناشر: 
ققنوس
سال چاپ: 
1393
انواع کتابها: 

افزودن نظر جدید