کارشناسی

کنکور کارشناسی هنر یکی از گروه های آزمایشی کنکور سراسری می باشد که دانش آموزان سایر رشته ها نیز با داشتن مدرک سال چهارم یا پیش دانشگاهی اعم از ریاضی، تجربی، انسانی و هنر می توانند در آن شرکت نمایند. کنکور هنر شامل 4 مبحث عمومی (ادبیات فارسی، زبان عربی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی) و 7 مبحث تخصصی (درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی و فیزیک، ترسیم فنی، خلاقیت تصویری و تجسمی، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی، خواص مواد) می باشد که مطالعه مباحث تخصصی با توجه به گسترده بودن مطالب و این نکته که سازمان سنجش هیچ منبعی به جز چند کتاب هنرستان برای آن مشخص نکرده بسیار دشوار می باشد و بدون یک برنامه ریزی دقیق و مشاوره و هدایت تحصیلی مستمر عبور از این راه سخت و دشوار خواهد بود. کنکور هنر دارای دو گروه رشته می باشد (متمرکز و نیمه متمرکز) که رشته های نیمه متمرکز دارای آزمون عملی در مرحله ی دوم بعد از کنکور سراسری می باشند که نمره ی آن نیز تأثیر قابل توجهی در قبولی داوطلبان خواهد داشت.