دانلود

«شما می توانید کتاب های دوره ی پیش دانشگاهی را مطابق با آخرین منابع سازمان سنجش و سازمان تألیف و چاپ کتاب های درسی دانلود نمایید»
«شما می توانید کتاب های هنرستان را مطابق با آخرین منابع سازمان سنجش و سازمان تألیف و چاپ کتاب های درسی دانلود نمایید»
«شما می توانید کتاب های دروس عمومی را به همراه کتاب های اقلیت های مذهبی و زبان های خارجی، مطابق با آخرین منابع سازمان سنجش و سازمان تألیف و چاپ کتاب های درسی دانلود نمایید»
«شما می توانید آزمون های سراسری سال های گذشته (1389 تا 1394) را دانلود نمایید» * پاسخنامه تمامی آزمون ها به همراه سوالات اقلیت های مذهبی و همچنین انواع زبان های خارجی ضمیمه فایل شده است.
شما در اینجا می توانید چارت آموزشی رشته های دانشگاهی هنر را به طور کامل دانلود نمایید. این مجموعه طبق آخرین مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای شما گردآوری شده است تا شما بتوانید با نگاهی بازتر به آینده و همچنین با مشاهده شرح دروس رشته ی مورد نظر، انتخابی هوشمندانه بر اساس توانایی و علاقه ی خود داشته باشید. موفقیت شما آرزوی ماست