اطلاعیه آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز آزمون سراسری 1393

يرو اطلاعيه مورخ 15/7/93 ، بدين‌‌وسيله‌ نظر معرفي‌شدگان چندبرابرظرفيت رشته‌‌‌‌‌ هاي تحصيلي نيمه ‌متمركز (1- كتابت و نگارگـري، 2- علوم ورزشـي، مربيگري ورزشـي، كارداني علوم ورزشـي، آموزش تربيت بدنـي، 3- ادبيات‌نمايشـي، بازيگري-كارگردانـي، نمايش‌عروسكـي، طراحي‌صحنـه 4- نقاشـي، ارتباط‌تصويـري، كارداني هنرهاي تجسمـي، طراحـي ‌پارچـه، طراحـي‌لباس، 5- طراحي‌صنعتي، 6- مجسمه‌سـازي، 7- آهنگ‌سـازي، 8- نوازندگي ساز  ايرانـي، جهانـي و نظامـي) دوره‌هاي‌ روزانه وشبانه  دانشگاههـا  و مؤسسات‌ آموزش‌ عالـي در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1393 را به‌ نكات زير معطوف‌ مي‌دارد:

1- كليه معرفي‌شدگان بايد طبق برنامه‌هاي زماني مندرج در اين اطلاعيه اقدام نمايند.
2- به همراه داشتن اصل شناسنامه و يا كارت ملي براي كل داوطلبان در روز آزمون الزامي است.
3- انتخاب دانشگاه محل تحصيل رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز معرفي‌شدگان در اين مرحله نيز به ‌صورت اينترنتي بوده و داوطلبان مي‌بايست با مطالعه دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي نيمه‌متمركز (كه از طريق سايت اين سازمان قابل دريافت مي‌باشد) در تاريخ (2/9/93 لغايت 12/9/93) با مراجعه به سايت اين سازمان نسبت به انتخاب دانشگاه محل تحصيل و تكميل فرم انتخاب رشته خود اقدام نمايند. بديهي است مهلت انتخاب محل رشته‌هاي نيمه‌متمركز قابل تمديد نمي‌باشد و به درخواست هايي كه بعد از زمان اعلام شده به اين سازمان ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4- معرفي‌شدگاني كه نسبت به واريز هزينه آزمون عملي خود اقدام نموده‌اند بايد در زمان اعلام شده كارت آزمون عملي و يا طراحي خود را پرينت نموده و طبق آدرس مندرج در كارت ورود به جلسه آزمون عملي برابر زمان و مكان مندرج در پرينت كارت عملي خود اقدام نمايد.
5- آزمون‌هاي عملي و طراحي و درس تخصصي هر رشته قابل تمديد، تكرار و يا برگزاري آن بصورت انفرادي براي هيچ داوطلبي در تحت هيچ شرايطي ميسر نمي‌باشد.
6- حضور داوطلب نيم ساعت قبل از ساعت شروع آزمون الزامي مي‌باشد.
7- در رشته علوم ورزشي وتربيت بدني كارت شركت در آزمون عملي توسط حوزهاي مجري تحويل داوطلبان خواهد شد.
8- كليه معرفي‌شدگان چندبرابرظرفيت رشته‌هاي دانشگاه شهيد رجائي و پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش وپرورش علاوه بر شركت در آزمون عملي و طراحي، مي‌بايستي طبق اطلاعيه‌اي كه در دهه آخر آذر ماه توسط اين سازمان براي شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي كه در دو قسمت مجزا توسط آموزش وپرورش استان محل اقامت داوطلب برگزار خواهد شد، شركت نمايند. در غيراينصورت به منزله انصراف فرد از ادامه گزينش تلقي مي‌گردد، به عبارتي كليه داوطلبان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي بوده تا در گزينش نهائي كه براساس ضوابط اين سازمان در بهمن ماه انجام مي‌گردد، باشند.
9- پذيرفته‌شدگان‌ رشته‌هاي‌ متمركز، چنانچه‌ براي‌ شركت‌ در مراحل‌ مصاحبه‌، معاينه‌ و يا آزمون‌ عملي‌ مراجعه‌ نموده و نهايتاً فهرست ‌اسامي‌ آنان‌ نيز جزو پذيرفته‌شدگان‌ نهايي‌ رشته‌ نيمه‌متمركز اعلام‌ گردد‌ و به عنوان پذيرفته‌شده ‌نهايي‌ هر يك از رشته‌هاي تحصيلي‌ نيمه‌‌متمركز اعلام‌ قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي‌ قبلي آنان‌ در رشته‌ متمركز لغو و امكان بازگشت و ادامه تحصيل در رشته قبولي متمركز براي آنان ميسر نمي‌باشد و منحصراً مي توانند در رشته نيمه‌متمركز ثبت‌نام و ادامه تحصيل نمايند.
10-معرفي‌شدگان‌ دوره‌هاي روزانه رشته‌هاي‌ نيمه‌متمركز، چنانچه در آزمون عملي شركت نمايند‌ و در رديف پذيرفته‌شدگان‌ نهايي‌ رشته‌ نيمه‌متمركز قرار گيرند، حق ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1394 را ندارند.
11-داوطلباني كه در رديف معرفي شدگان چندبرابرظرفيت رشته‌هاي فوق بوده و نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي در موعد مقرر اقدام نموده و به هردليل موفق به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون عملي و يا طراحي از سايت نمي‌شوند، مي‌بايست با به همراه داشتن دو قطعه عكس، و كارت شناسايي معتبر، در روزهاي دريافت كارت شركت­ در­ آزمون به محل باجه رفع نقص به نماينده سازمان سنجش مستقر در شهرستان برگزاري و بر­اساس برنامه زماني­ اعلام شده، مراجعه نمايند.
12-شركت معرفي­شدگان چند برابر ظرفيت رشته تحصيلي نيمه‌متمركز دانشگاههاي تربيت دبير شهيد رجايي تهران و پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان در آزمون طراحي و يا عملي الزامي است. 
 
برنامه زمان و مكان مراجعه معرفي‌شدگان چند برابرظرفيت رشته‌هاي ‌مختلف تحصيلي نيمه‌متمركز
1-رشته كتابت و نگارگري (كدهاي 17069 و 17200) دوره‌هاي روزانه و شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، مراكز آموزش دانشگاه ‌پيام‌نور (كد 17440) و مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سوره (كد 17261)
داوطلباني ‌‌كه ‌اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌‌شده‌ رشته‌‌ تحصيلي كتابت و نگارگري در كدهاي فوق اعلام‌‌ گرديده، كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون درس طراحي آنان از تاريخ 27/8/93 تا 29/8/93 از طريق سايت اين سازمان قابل پرينت مي‌باشد. اين داوطلبان لازم‌ است‌، با در دست‌ داشتن‌ پرينت كارت شركت در آزمون عملي، خودكار، مداد و پاك كن نرم، تخته شستي به ابعاد A3، مدادهاي طراحي B2،  B4 و B6 در روز جمعه مورخ 30/8/93 به آدرس مندرج در كارت ورود به حوزه آزمون عملي مراجعه نمايند. آزمون درس طراحي فوق رأس ساعت 9:00 صبح روز جمعه مورخ 30/8/93 در نشاني مندرج در كارت آزمون آغاز مي‌شود. آزمون اين رشته منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.
2-   رشته­ كارشناسي علوم‌ورزشي و آموزش تربيت‌بدني:
داوطلباني كه‌ اسامي ‌آنان‌ به عنوان‌ معرفي‌‌شده‌ هر يك ‌از كدرشته‌‌هاي علوم ورزشي دوره‌هاي‌ روزانه‌ (كد 19355)، مربيگري ورزشي دانشگاه شهركرد (كد 19413)، كارداني علوم ‌ورزشي دانشگاه اردكان (كد 19357)، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي-تهران (كدهاي 19376 الي 19396) و شبانه (كد 19625)‌، دانشگاه شهركرد (كد 19645) ، كارداني علوم ورزشي دانشگاه اردكان (كد 19627) و كدرشته‌هاي آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان (كدهاي 23730 الي 24080) اعلام‌ گرديده‌، مي‌بايست كارت شركت در آزمون عملي خود را از محل حوزه برگزاري آزمون عملي دريافت نمايند. داوطلبان لازم‌ است‌ با همراه داشتن  لباس‌ و كفش‌ ورزشي‌ منحصراً در روز تعيين‌ شده‌ در حوزه برگزاري حضور يابند. بديهي ‌است‌ در صورت ‌‌نداشتن‌ شناسنامه، كارت ملي، از داوطلب‌ مراحل معاينات و آزمون ‌عملي‌ و مصاحبه‌ به ‌عمل ‌نخواهد آمد.
يادآوري مهم (1): معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته تحصيلي علوم ورزشي بايد از سلامت كامل جسماني برخوردار بوده و بخصوص از سلامت قلبي و ريوي خود يقين داشته و آمادگي‌هاي لازم براي تستهاي آزمون‌ عملي‌ دانشگاهها و موسسات آموزش عالي را داشته‌ باشند. با توجه به اينكه در محل حوزه برگزاري آزمون عملي معاينات پزشكي با نظارت پژوهشگاه تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام خواهد شد نياز به همراه داشتن گواهي سلامت و ارائه گواهي تندرستي براي داوطلبان نمي‌باشد.
يادآوري مهم (2): داوطلباني كه‌ اسامي ‌آنان‌ به عنوان‌ معرفي‌‌شده‌ هر يك ‌از كدرشته‌‌هاي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي-تهران (كدهاي 19376 الي 19396) و كدرشته‌هاي آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان (كدهاي 23730 الي 24080) وابسته به آموزش و پرورش اعلام‌ گرديده‌، مي‌بايست علاوه بر شركت در آزمون عملي طبق اطلاعيه‌اي كه در دهه سوم آذر ماه توسط اين سازمان براي شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي كه در دو قسمت مجزا توسط آموزش وپرورش استان محل اقامت داوطلب برگزار خواهد شد، شركت نمايند. در غيراينصورت به منزله انصراف فرد از ادامه گزينش تلقي مي‌گردد، به عبارتي كليه داوطلبان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي بوده تا در گزينش نهائي كه براساس ضوابط صورت مي‌گيرد، شركت داده شوند.
2-1- آزمون عملي ‌كليه‌ معرفي‌شدگان‌ خواهر در روز پنجشنبه مورخ 29/8/93 و برادر در روز جمعه مورخ 30/8/93 برگزار مي‌گردد.
2-2- كليه معرفي‌‌شدگان مي‌بايست ‌براساس برنامه زماني طبق استان محل اقامت مندرج در جدول شماره 1 در آزمون عملي شركت نمايند.
2-3- معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت هريك از رشته‌تحصيلي نيمه‌متمركز تربيت‌بدني و علوم ورزشي دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي در آزمون فوق بايد براي آزمون عملي و انجام معاينه پزشكي و تستهاي سلامت و تندرستي از ساعت 8:00 صبح به حوزه‌هاي برگزاري محل آزمون عملي كه براي خواهران در روز پنجشنبه 29/8/93 و برادران روز جمعه 30/8/93 به شرح جدول ذيل پيش‌بيني شده مراجعه نمايند، بابت انجام معاينه پزشكي و تست‌هاي سلامت و تندرستي داوطلبان مي‌بايست مبلغ 000/150 (يكصد و پنجاه‌هزار) ريال به شماره حساب 2172269001003 نزد بانك ملي شعبه ميرعماد (تهران) كد 187 بنام درآمد اختصاصي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران) علاوه بر مبلغ واريزي براي هزينه آزمون عملي (موضوع پرداخت 100.000 ريال در اطلاعيه مورخ 15/7/93) اقدام نمايند و لازم است عبارت «بابت معاينه پزشكي و تست‌هاي سلامت و تندرستي» روي اصل فيش واريزي مبلغ 150.000 (يكصد و پنجاه‌هزار) ريال درج شود و آن را در روز آزمون تحويل حوزه آزمون عملي نمايند.
جدول ( شماره 1) آدرس محل انجام معاينه پزشكي و آزمون عملي در رشته تربيت‌‌ بدني ‌و علوم‌‌ ورزشي‌
استانهاي محل اقامت داوطلبان
‌آدرس حوزه امتحاني و محل‌ مراجعه
تهران، البرز، قم و مركزي‌
کرج- حصارک- خیابان شهید بهشتی- میدان دانشگاه- دانشگاه خوارزمی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. شماره تماس 34512001- 34579600 داخلی 2430 - ( کد026)
آذربايجان‌ شرقي‌، آذربايجان‌ غربي ‌و اردبيل
‌تبريز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبريز- گروه تربيت بدني و علوم ورزشي.
 شماره تماس: 33393257 (كد041)
اصفهان‌، چهار محال‌ و بختياري‌، يزد و كرمان
اصفهان- دانشگاه اصفهان- دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي.
شماره تماس: 37932571-36687572 (کد 031)
فارس، بوشهر،كهگيلويه‌ و بويراحمد و هرمزگان
شيراز- بلواردانشجو -ميدان ارم-خوابگاه ارم-دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شيراز- گروه‌ تربيت‌ بدني وعلوم ورزشي.  شماره تماس: 36134674 – 36134699 (کد 071)
خراسان ‌شمالي، خراسان جنوبي،  خراسان رضوي و سيستان ‌و بلوچستان‌
مشهد- دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد- دانشكده‌ تربيت‌ بدني و علوم ورزشي.
شماره تماس: 38829581 (کد051)
گيلان، زنجان و قزوين
رشت- كيلومتر 10 جاده تهران- دانشكده‌ تربيت‌ بدني دانشگاه گيلان. شماره تماس: 01316690685
كرمانشاه، همدان و كردستان
كرمانشاه- باغ ابريشم- دانشگاه رازي كرمانشاه- دانشكده تربيت‌ بدني و علوم ورزشي.
شماره تماس: 34273267-34277609 (083)
خوزستان، لرستان و ايلام
اهواز- دانشگاه شهيد چمران اهواز- دانشكده تربيت‌ بدني و علوم ورزشي.
شماره تماس: 33336316 (کد061)
مازندران ، گلستان‌ ، سمنان
بابلسر- پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده تربيت‌ بدني و علوم ورزشي.
شماره تماس: 35302201 (کد011)
تذكر مهم: به همراه داشتن يك قطعه عكس 4×3، لباس‌ و كفش‌ ورزشي‌، اصل شناسنامه و يا كارت ملي و اصل فيش هزينه تست‌هاي سلامت و تندرستي و انجام معاينه پزشكي به مبلغ 000/150 (يكصد و پنجاه ‌هزار) ريال در زمان آزمون عملي ضروري است و در غير اينصورت از داوطلب‌ آزمون ‌عملي‌، به ‌عمل ‌نخواهد آمد.
3- معرفي‌شدگان‌ رشته‌هاي ‌تحصيلي ادبيات نمايشي- نمايش عروسكي- بازيگري-كارگرداني و طراحي صحنه دانشگاههاي و مؤسسات‌‌ آموزش ‌عالي (كدهاي 17102، 17225، 17109، 17233، 17204،17104، 17106 و 17230) و موسسات آموزش عالي ‌‌غيرانتفاعي و غيردولتي (كدهاي 17260 و 17258 )
كارت شركت در آزمون داوطلباني ‌‌كه ‌اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌‌شده‌ رشته‌‌ تحصيلي ( ادبيات نمايشي- نمايش عروسكي- بازيگري-كارگرداني و طراحي صحنه دانشگاههاي و مؤسسات‌‌ آموزش ‌عالي و موسسات آموزش عالي ‌‌غيرانتفاعي و غير دولتي) در كدهاي فوق اعلام‌‌ گرديده، از تاريخ 28/8/93 لغايت 30/8/93 از طريق سايت اين سازمان قابل پرينت مي‌باشد. اين داوطلبان لازم‌ است، با در دست‌ داشتن‌ پرينت كارت آزمون عملي، شناسنامه‌ عكسدار و يا كارت‌ ملي، وسايل مورد نياز مانند پرينت كارنامه آزمون سراسري- هر نوع ‌اثر هنري و مدارك مربوط به سوابق تجربي در زمينه هنرهاي نمايشي اعم از (كارگرداني- نمايش عروسكي- طراحي صحنه- ادبيات نمايشي- بازيگري) و نمونه آثار نوشتاري- ساخت عروسك- ماكت- احكام شركت در جشنواره - تنديس و ... اسناد و سوابق فعاليت در رشته مذكور، به آدرس مندرج در كارت آزمون مراجعه نمايند. داوطلبان لازم‌ است‌ از ساعت 8:00 صبح‌ براي تعيين نوبت براساس‌ برنامه‌ زماني ‌‌تعيين‌ شده‌ به‌ شرح‌ جدول‌ ذيل‌ و به آدرس مندرج در كارت شركت در آزمون عملي مراجعه ‌نمايند. آزمون منحصراً در شهر تهران برگزار مي‌گردد.
لازم ‌‌به ذكر است شروع مصاحبه ساعت‌ 8:00 صبح هر روز بوده و حضور كليه داوطلبان براساس برنامه زماني بين ساعت‌ 8:00 تا 9:00 صبح‌ براي تعيين نوبت مصاحبه ‌ضروري مي‌باشد و تأخير يا عدم‌ مراجعه داوطلبان در روز و ساعت‌ مقرر موجب‌ حذف‌ آنان‌ از نوبت‌ مصاحبه خواهد شد.
تذكرات مهم : - داوطلبان گرايش بازيگري بايد از فيزيك مناسب و سلامت كامل برخوردار باشند.
جدول ( شماره 2) :برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان معرفي‌شده مجموعه رشته‌هاي ‌تحصيلي نيمه متمركز ادبيات نمايشي- نمايش عروسكي- بازيگري-كارگرداني و طراحي صحنه
خواهران
برادران
روز  شنبه        1/9/93
الف         تا           ر
روز سه شنبه 4/9/93
الف            تا          س
روز يكشنبه       2/9/93
ز            تا          ق
روز چهارشنبه 5/9/93
ش            تا          ي
روز دوشنبه       3/9/93
ك          تا          ي
روز پنجشنبه 6/9/93
صبح متاخرين خواهران
عصر متاخرين برادران
4-معرفي‌شدگان‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي نقاشي‌، ارتباط تصويري‌، كارداني هنرهاي تجسمي (نقاشي) طراحي پارچه، طراحي لباس و طراحي صنعتي (كدهاي 17155، 17075 الي 17101، 17156، 17157، 17070، 17064، ‌17237، 17238، 17239، 17201،  17195، 17033 و 17198)  دوره‌هاي‌ روزانه‌ و شبانه دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌، مراكز آموزش دانشگاه پيام نور (كدهاي 17426، 17429 و 17427) و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي غيرانتفاعي و غير دولتي (كدهاي 17259، 17253، 17254، 17262 و 17272)
كارت شركت در آزمون داوطلباني ‌‌كه ‌اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌‌شده‌ رشته‌‌ تحصيلي شامل: (نقاشي‌، ارتباط تصويري‌، كارداني هنرهاي تجسمي (نقاشي) طراحي پارچه، طراحي لباس) در كدهاي فوق اعلام‌‌ گرديده، از تاريخ 4/9/93 تا 5/9/93 از طريق سايت اين سازمان قابل پرينت مي‌باشد.  اين داوطلبان لازم‌ است‌، در آزمون‌ تشريحي‌ درس‌ طراحي‌ رشته‌هاي فوق (بجز رشته طراحي صنعتي) كه رأس‌ ساعت‌ 8:30 صبح‌ روز جمعه مورخ 7/9/93 و رشته طراحي صنعتي رأس ساعت 15:00 (3 بعدازظهر) روز جمعه مورخ 7/9/93 برگزار مي‌گردد، شركت نمايند. ضمناً داوطلبان در صورت مشاهده نقص در كارت شركت در آزمون طراحي مي‌توانند به نماينده رفع نقص سازمان مستقر در شهرستان برگزاري آزمون (در شهرهاي مندرج در جدول شماره 3) و با در دست‌ داشتن‌ پرينت كارت آزمون طراحي، شناسنامه‌ عكسدار يا كارت‌ ملي، وسايل مورد نياز مانند زير دستي‌‌ مقوايي ‌يا فيبر به‌ ابعاد 50×35 سانتي ‌متر- گيره‌هاي ‌كاغذ- مدادهاي‌‌ رنگي- مداد سياه‌ پر رنگ‌‌ و نرم - مداد پاكن‌ و مداد تراش - مداد اتود و مداد طراحي- خط‌كش‌ و گونياي‌ كوچك‌، پرگار و وسايل مرتبط به حوزه برگزاري آزمون مراجعه نمايند.
تذكر مهم 1 : داوطلباني كه‌ اسامي ‌آنان‌ به عنوان‌ معرفي‌‌شده‌ هر يك ‌از كدرشته‌‌هاي ارتباط تصويري‌ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي-تهران (كدهاي 17075 الي 17101) وابسته به آموزش و پرورش اعلام‌ گرديده‌، مي‌بايست علاوه بر شركت در آزمون عملي طبق اطلاعيه‌اي كه در دهه سوم آذر ماه توسط اين سازمان براي شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي كه در دو قسمت مجزا توسط آموزش وپرورش استان محل اقامت داوطلب برگزار خواهد شد، شركت نمايند. در غيراينصورت به منزله انصراف فرد از ادامه گزينش تلقي مي‌گردد، به عبارتي كليه داوطلبان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي بوده تا درگزينش نهائي كه براساس ضوابط اين سازمان در بهمن ماه انجام مي‌گردد باشند.
آن دسته از معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته هاي تحصيلي فوق كه نسبت به واريز وجه هزينه آزمون عملي اقدام نموده اند، چنانچه در رديف معرفي شدگان رشته طراحي صنعتي نيز قرار گرفته ‌باشند، لازم است نسبت به پرينت كارت آزمون جلسه بعداز ظهر نيز اقدام نمايند. در صورتيكه ‌داوطلبي‌ پس از دريافت كارت خود مغايرتي مشاهده نمايد مي‌تواند در روز پنجشنبه‌ مورخ 6/9/93 از ساعت 8:00 الي 12:00 ظهر و از ساعت 14:00­الي 17:00 بعدازظهر به نماينده رفع نقص اين سازمان مستقر در شهرستان محل برگزاري آزمون به شرح جدول ذيل مراجعه نمايند. داوطلبان توجه داشته باشند در صورتي كه در آزمون رشته‌هاي جلسه صبح در چند رشته نيمه‌متمركز (بجز رشته طراحي صنعتي) معرفي شده باشند منحصراً يك كارت شركت در آزمون براي آنها پيش‌بيني شده است. داوطلبان بايستي براي شركت در آزمون طراحي حداقل نيم ساعت قبل از شروع آزمون در حوزه امتحاني خود در محل برگزاري آزمون كه آدرس آن بر روي كارت شركت در آزمون آنها درج شده، حضور داشته باشند. به همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، شناسنامه و يا كارت ملي وسايل مورد نياز آزمون از قبيل: زير دستي‌‌ مقوايي ‌يا فيبر به‌ ابعاد 50×35 سانتي ‌متر - گيره‌هاي ‌كاغذ - مدادهاي‌‌ رنگي- مداد سياه‌ پر رنگ‌‌ و نرم - مداد پاكن‌ و مداد تراش - مداد اتود و مداد طراحي- خط‌كش‌ و گونياي‌ كوچك ‌- پرگار و وسايل طراحي الزامي است.
تذكر مهم2: داوطلبان از همراه داشتن وسايل اضافه در جلسه آزمون جداً خودداري فرمايند و از الصاق كردن هرگونه كاغذ، كاغذ پوستي و غيره به كار عملي خودداري شود.
جدول( شماره 3) شهرستان محل برگزاري و رفع نقص كارت شركت در آزمون طراحي باتوجه به استان محل اقامت
شهرستان‌ برگزاري‌آزمون
استان محل اقامت داوطلبان
تهران
تهرا ن– البرز -  سمنان– مركزي– همدان– قم
تبريز
آذربايجان ‌شرقي– آذربايجان ‌غربي– اردبيل - كردستان
اصفهان
اصفهان – چهار محال و بختياري – يزد
شيراز
بوشهر- فارس – كهكيلويه و بويراحمد
اهواز
ايلام – خوزستان – لرستان- كرمانشاه
مشهد
خراسان (رضوي- شمالي- جنوبي)
كرمان
سيستان‌‌و بلوچستان– كرمان –هرمزگان
رشت
گيلان- زنجان- قزوين
بابل
مازندران – گلستان
آدرس دانشگاه محل رفع نقص و برگزاري آزمون در اطلاعيه مورخ 2/9/93 در سايت اين سازمان و نشريه پيك سنجش مورخ 3/9/93 درج خواهد شد.
 
5- معرفي‌شدگان‌ رشته ‌‌تحصيلي مجسمه‌‌‌سازي‌ (كدهاي 17107 و 17218) دوره‌هاي ‌روزانه‌ و ‌شبانه دانشگاههاي ‌تهران، نيشابور و هنر تهران
كارت شركت در آزمون داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌‌شدگان‌ رشته‌ تحصيلي مجسمه‌‌‌سازي‌ كدهاي فوق دوره‌هاي ‌روزانه‌ و ‌شبانه دانشگاههاي ‌تهران، نيشابور و هنر تهران اعلام‌ گرديده‌، از تاريخ 24/9/93 الي 26/9/93 از سايت اين سازمان قابل پرينت مي‌باشد. اين داوطلبان لازم‌ است، براي‌ شركت‌ در مراحل‌ آزمون ‌تخصصي‌ و مصاحبه با در دست‌ داشتن‌ پرينت كارت آزمون عملي، شناسنامه‌ عكسدار يا كارت‌ ملي، وسايل مورد نياز مجسمه سازي شامل تخته شاستي A3 و لوازم طراحي از جمله مداد طراحي مختلف و ابزار مجسمه سازي مانند قيچي كاغذ بر، ذغال فشرده و... رأس‌ ساعت‌ 8:00 صبح‌ (براي گروه بندي و نوبت دهي) خواهران در تاريخ 27/9/93 و برادران در تاريخ 28/9/93 به آدرس مندرج در كارت‌ شركت آزمون عملي مراجعه نمايند. آزمون عملي اين رشته منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.
6-معرفي‌شدگان‌ رشته‌ تحصيلي آهنگسازي (كدهاي 17141 و 17224) دوره‌هاي روزانه و شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
كارت شركت در آزمون داوطلباني كه‌ اسامي آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌‌شدگان‌ رشته‌ تحصيلي آهنگ‌سازي كدهاي فوق دوره‌هاي روزانه و شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي اعلام‌ گرديده‌، از تاريخ 2/10/93 تا 3/10/93 از سايت اين سازمان قابل پرينت مي‌باشد. براي‌ شركت‌ در آزمون كتبي و عملي ضرورت دارد با در دست‌ داشتن‌ پرينت كارت شركت در آزمون، كارت ملي، و مدادسياه و پاك كن و همچنين‌ وسايل مورد نياز راس ساعت‌ 8:00 صبح روز پنج‌شنبه مورخ 4/10/93 به آدرس مندرج در كارت آزمون مراجعه نمايند. آزمون عملي اين رشته منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.
مواد امتحاني آزمون عملي رشته‌ آهنگ سازي به شرح ذيل مي‌باشد:
بخش اول: 1-هارموني (به صورت كتبي شامل يك سوال باس شماره‌گذاري شده). 2- ساز شناسي ايراني و جهاني (به صورت كتبي 15 سوال «5سوال ساز شناسي ايراني و 10 سوال سازشناسي جهاني»).
بخش دوم: 1-مباني نظري موسيقي (شامل سرايش و تربيت شنوايي). 2-پيانو.
7-7- معرفي‌شدگان‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي نوازندگي ساز ايراني‌ (كدهاي 17110، 17234 و 17271)، نوازندگي ساز جهاني‌ (كدهاي 17111 و 17235) دوره‌هاي روزانه، شبانه و غيرانتفاعي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و رشته موسيقي نظامي (كد 17149) دوره‌ روزانه دانشگاه هنر تهران بورسيه ارتش جمهوري اسلامي ايران
كارت شركت در آزمون داوطلباني كه‌ اسامي آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌‌شدگان‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي نوازندگي ساز ايراني‌، نوازندگي ساز جهاني‌ دوره‌هاي روزانه، شبانه و غيرانتفاعي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و رشته موسيقي نظامي دوره‌ روزانه دانشگاه هنر تهران بورسيه ارتش جمهوري اسلامي ايران اعلام‌ گرديده‌، طبق جدول شماره 4 از سايت اين سازمان بصورت اينترنتي قابل پرينت مي‌باشد، اين داوطلبان لازم‌ است‌ با در دست‌ داشتن‌ پرينت كارت شركت در آزمون، كارت ملي، يك‌ قطعه‌ عكس‌4×3 جديد به آدرس مندرج در كارت شركت در آزمون مراجعه نمايند. داوطلبان لازم‌ است‌ از ساعت 8:00 صبح‌ براي تعيين نوبت براساس‌ برنامه‌ زماني ‌‌تعيين‌ شده‌ و بر اساس جدول ذيل به آدرس مندرج در كارت شركت در آزمون عملي مراجعه نمايند. آزمون عملي اين رشته‌ها منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.
 
 به همراه‌ داشتن‌ ساز تخصصي‌ براي معرفي‌شدگان ضروري‌ است.
 
نكات مهم در خصوص آزمون عملي رشته‌هاي نوازندگي ساز ايراني‌ ، نوازندگي ساز جهاني‌ و رشته موسيقي نظامي:
1- نوازندگي موسيقي ايراني‌:
تسلط لازم به يكي از سازهاي سنتي ايران(به استثناي سازهاي ضربي) و مباني نظري و عملي موسيقي ايراني و نيز تسلط لازم به سرايش و شنوايي.
2- نوازندگي موسيقي جهاني
تسلط لازم به يكي از سازهاي موجود در اركسترهاي سمفونيك (به استثناي سازهاي ضربي) و مباني نظري و عملي موسيقي جهاني و نيز تسلط لازم به سرايش و شنوايي.
3- نوازندگي موسيقي نظامي
تسلط لازم به يكي از سازهاي بادي-چوبي يا بادي- برنجي، اركستر سمفونيك (به استثناي سازهاي ضربي) و نيز تسلط لازم به سرايش و شنوايي.
 
جدول شماره 4- برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز  نوازندگي ساز ايراني‌، نوازندگي ساز جهاني‌ و رشته موسيقي نظامي
رديف
عنوان رشته تحصيلي
زمان پرينت كارت
زمان مراجعه براي آزمون عملي
شروع آزمون
1
نوازندگي سازنظامي
3/10/93 و 4/10/93
 جمعه  5/10/93 برادران
8:00 صبح نوبت دهي مي‌شود
2
نوازندگي ساز جهاني
3/10/93 و 4/10/93
 جمعه  5/10/93 برادران
   شنبه   6/10/93 خواهران
8:00 صبح نوبت دهي مي‌شود
3
نوازندگي ساز ايراني
9/10/93 و 10/10/93
پنج‌شنبه  11/10/93 برادران
   جمعه   12/10/93 خواهران
8:00 صبح نوبت دهي مي‌شود
 
 داوطلبان گرامي مي‌توانند سوالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان به نشاني www.Sanjesh.org و يا با شماره‌ تلفن هاي‌ 9-88933595 (كد 021) روابط عمومي مطرح نمايند.
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
دوره: 

افزودن نظر جدید