نفرات برتر

طلوع تاج

رتبه ی 99

سال 1393

نسیم آریان

رتبه ی 90

سال 1393

ستایش زینلی

رتبه ی 78

سال 1393

فاطیما بهارمست

رتبه ی 65

سال 1393

کتایون پرمر

رتبه ی 55

سال 1393

صبا صفائی مطلق

رتبه ی 39

سال 1393

مهکامه مکوّن

رتبه ی 30

سال 1393

مریم قربانی

رتبه ی 25

سال 1392

هدیه محمدیان

رتبه ی 22

سال 1391

سحر افشار

رتبه ی 18

سال 1390

فاطمه گودرزی

رتبه ی 18

سال 1390

شاهین سپهری

رتبه ی ده

سال 1392

شرمین ولی محمد

رتبه ی 87

سال 1390

آلاله ابوترابی

رتبه ی 22

مینا دادرس

رتبه ی 8

سال 1388

یاسمن فرازان

رتبه ی 1

سال 1390

اشکان قلی پور

رتبه ی 1

سال 1385

هنرجویان برتر

ثبت نام خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه ما عضو شوید.