امیرمهدی نجومیان

درباره ی من: 
مدیریت آموزشگاه و مدرس: درک عمومی ریاضی فیزیک - ترسیم فنی
تحصیلات: 
کارشناسی ارشد
سرگروه دپارتمان: 
دپارتمان کارشناسی
دپارتمان رشته های تصویری و طراحی صنعتی
کارشناسی