دکتر سالار صالحیه

درباره ی من: 
مدرس: درک عمومی هنر - فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان
تحصیلات: 
دکتری و بالاتر
عضو دپارتمان: 
دپارتمان کارشناسی
دپارتمان رشته های مرمت اشیا تاریخی و فرهنگی و مرمت ابنیه و بافت های تاریخی و مطالعات موزه
کارشناسی